Dle novely zákona č. 25/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, mateřská škola zveřejňuje rozpočet na období: 

Dokumenty ke stažení:

 

Prohlášení o přístupnosti:

Mateřská škola Laštůvkova 57, Brno - Bystrc, p.o., se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek subjektů veřejného sektoru.

     Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku mateřské školy www.mslastuvkova.cz, na něž se prohlášení vztahuje.

Tato webová stránka je plně v souladu se Směrnicí 2016/2102.

Webová stránka byla spuštěna 5. září 2015.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.9.2019

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku