Název projektu: MŠ Laštůvkova Brno 22

 

 

 

 

 

1. 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Ke stažení zde:

2.

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Ke stažení zde:

3.

Fakultní mateřská škola

- Naše mateřská škola spolupracuje od března 2018 na projektu "Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi"

a proto může užívat čestný název

FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku