Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Záloha se platí vždy do 15. dne stávajícího měsíce na účet mateřské školy. Číslo účtu školní jídelny: 38434621/0100. Nejvhodnější je platba převodem na účet mateřské školy - způsob platby dohodněte s vedoucí školní jídelny. Vyúčtování platby za stravné proběhne v červenci 2023.

 

Přihlašování a odhlašování stravy:

1) telefonicky: 546224353
2) písemně: do sešitu u vchodu do školní kuchyně

Vždy den předem do 14:00!! - pouze v pondělí je možno přihlásit (odhlásit) dítě do 8:00 hod. Nevolejte učitelkám do třídy - nezaručujeme, že bude Vaše dítě přihlášeno/odhlášeno!

V případě nepřítomnosti dítěte (nemoc) si mohou rodiče odebrat pouze první oběd do jídlonosiče. Není však možné odebírat obědy po celou dobu nemoci dítěte. Cena neodhlášených obědů, vyzvednutých nebo nevyzvednutých, se zvyšuje o další náklady (mzdové a věcné). Tato částka musí být dětem zaúčtována a zákonní zástupci jsou povinni ji uhradit (vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Obědy pro rodiče dětí a pro externí pracovníky se vydávají ve školní jídelně do podepsaných jídlonosičů v době od 11:15 - 11:45 hod. - později kuchařky vydávají jídlo dětem ve třídách.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Pondělí: 8:00 - 11:30 13:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 11:30 13:00 - 16:00

 

Dokumenty ke stažení:

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku