Informace pro rodiče

Provozní doba a ceník školky

V mateřské škole je možno zapůjčit odborné knihy, časopisy a jiné publikace, týkající se výchovy, pedagogiky apod. Dále je možno zapůjčit si katalogy dodavatelů hraček, dětského nábytku a pomůcek. Veškeré zákony a vyhlášky, týkající se provozu mateřských škol, jsou Vám k dispozici u ředitelky mateřské školy nebo na www.msmt.cz

Děti jsou rozděleny do těchto smíšených tříd:

 • Třída A - provoz 7,00 hod. - 16,00 hod.
 • Třída B - provoz 6,30 hod. - 16,30 hod.
 • Třída C - provoz 7,00 hod. - 16,00 hod.
 • Třída D - provoz sudý týden 8,15 hod. - 16,00 hod., provoz lichý týden 7,00 hod. - 14,40 hod.
 • Třída E - provoz 6,30 hod. - 16,30 hod.
 • Třída F - provoz 7,00 hod. - 16,00 hod.
 • Třída M - provoz lichý týden 7,00 hod. - 14,40 hod., provoz sudý týden 7,15 hod. - 15,45 hod.

 

Uspořádání činností během dne v MŠ ve třídách A, B, C, D, E, F, M:

Od 6,30 příchod rodičů s dětmi do MŠ - individuální rozhovory s rodiči, přivítání učitelky s dětmi, adaptační pobyty dětí s rodiči

6:30 - 7:00 scházení dětí ve třídě "E", "B"
7:00 - přecházení dětí do tříd "D", "F" a "A", "C", "M"
6:30 - 9:50 děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně zájmové aktivity,
  řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí,
  na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj prováděné podle školního vzdělávacího programu
8:45 - 9:15 osobní hygiena a svačina
9:50 - 12:00 příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku - činnosti zaměřené na pohybové aktivity s přírodou,
  s přírodními jevy a s okolním světem,
  v případě nepříznivého počasí pokračují činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy
12:00 - 12:45 příprava na oběd, osobní hygiena dětí, oběd
12:30 - 13:00 odchod dětí po obědě domů
12:45 - 14:30 osobní hygiena, odpolední odpočinek
  - děti odpočívají dle svých individuálních potřeb
  postupné vstávání, klidové činnosti, individuální práce
14:30 - 15:00 děti, které spí - vstávají, osobní hygiena, svačina
15:00 - 16:30 volné hry a zájmové činnosti dětí ve třídě,
  pohybové aktivity dětí,
  v případě pěkného počasí pobyt dětí na zahradě mateřské školy
16:00 přechod dětí do tříd "E", "B"

 Uspořádání činnosti dětí během dne v MŠ ve třídě "M" se liší v těchto časech:

8:30 - 9:00 svačina
9:30 příprava na pobyt venku
9:45 - 11:45 pobyt venku
11:45 - 12:30 příprava na oběd, osobní hygiena dětí, oběd
12:30 - 13:00 odhod dětí po obědě domů
12:30 - 14:15 osobní hygiena, odpolední odpočinek - děti odpočívají dle svých individuálních potřeb, postupné vstávání, klidové činnosti
14:15 - 14:40 děti, které spí - vstávají, osobní hygiena, svačina
14:40 - sudý týden přechod do třídy "A"


Pitný režim je zajištěn během celého dne v mateřské škole, ve všech třídách školy. Děti si nalévají nápoje do svých hrníčků. Mytí nádob zajišťují p. kuchařky. Nápoje jsou pravidelně obměňovány (voda, ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy...)

Úplata (školné) za předškolní vzdělávání:

Školné - 450,-Kč/měsíčně (platí od 1.9.2023 do 31.8.2024), splatnost pravidelné splátky je od 1. do 15. v tom měsíci, to znamená, že za září je splatnost do 15.9., za říjen do 15.10.,...
Školné neplatí děti 1 rok před nástupem do ZŠ.


 

Děti do mateřské školy potřebují:

 • oblečení do třídy - pohodlné - tričko, kalhoty, sukýnku do pasu s kapsou na kapesník
 • obutí do třídy - papučky, NE pantofle
 • oblečení na pobyt venku - sportovní, takové, které nevadí, když se umaže
 • na odpolední odpočinek - pyžamo
 • rezervní oblečení - spodní prádlo, tričko, tepláky

Pro snazší orientaci dětí i učitelek je třeba veškeré věci podepsat jménem dítěte!

2x ročně probíhá na MŠ jarní a pozimní burza dětského oblečení(velká účast rodičů)

 

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku