Kroužky MŠ Laštůvkova

Novinky MŠ Laštůvkova
Kroužky ve školce

V roce 2009 a v roce 2017 byly do MŠ zakoupeny nové vypalovací pece.

2019/2020

Omlouváme se, ale vzhledem k nastalé situaci jsme nuceni kroužek keramiky v tomto pololetí zrušit. Vrácení částky za lekce, které se neuskutečnily (600,-Kč), si i s keramickými výrobky vyzvedněte v příslušných třídách (A.Majerová - "C", J.Svobodová - "F", J.Seďová - "E").

 

Od října 2018 začíná na naší mateřské škole Laštůvkova 57/59 kurz keramiky pod vedením učitelek:

  • Alena Majerová
  • Jitka Svobodová
  • Jarmila Seďová

Platba:

1. pololetí: 1150,- Kč

2. pololetí: 1100,- Kč

za celý školní rok: 2250,- Kč (15 lekcí, 1 lekce 150,- Kč)

Zájemci o kurz, zapište se, prosím, do 14.9.2019

Kurzovné se platí na začátku školního roku (lze i pololetně) a v případě nemoci dítěte se nevrací!

Kurzovné na 2. pololetí, prosím, uhraďte do 24.1.2020.

 

Učitelka Jitka Svobodová

Každé liché pondělí. úterý a čtvrtek

Termíny lekcí:

 

Učitelka Jarmila Seďová

každou lichou středu 

Termíny lekcí v 1. pololetí:

Učitelka Alena Majerová

Termíny lekcí v 2. pololetí:

 Medvídci

Žabky: (vždy v  pondělí)

Berušky: (vždy v úterý)

Fotogalerie:

Prohlížet fotografie můžete po kliknutí na následující odkaz:
www.mslastuvkova.cz/index.php/fotogalerie/category/19-keramika

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku