Novinky MŠ Laštůvkova

Novinky MŠ Laštůvkova

DŮLEŽITÉ!!!!!

Vážení rodiče,

nahlaste, prosím, paní učitelce ve své třídě do 20.1.2017 zda bude mít Vaše dítě odklad školní docházky od září 2017.

     Odklad školní docházky nahlaste i v případě, že odklad pouze zvažujete, abychom Vám zajistili místo v mateřské škole na další školní rok.

Potřebné doklady k odkladu školní docházky je nutné mít vyřízené do 31.3.2017.

Proto je nutné, abyste se co nejdříve nahlásili na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny - vzhledem k dlouhým čekacím termínům v PPP a také proto, že je potřeba

doklady doložit k zápisu do ZŠ, který se koná v měsíci dubnu 2017 a také vše doložit mateřské škole do 31.3.2017.

K OŠD je nutné dodat:

 1. zpráva z vyšetření PPP ( ve zprávě musí být uvedeno, že PPP doporučuje odklad školní docházky)
 2. doporučení dětského lékaře o odkladu školní docházky
 3. rozhodnutí ze základní školy o odkladu školní docházky

na školní rok 2017/2018


Vydávání přihlášek:

Přihlášku ve formátu pdf mohou rodiče získat

          Žádáme rodiče, aby vyplnili na přihlášce elektronicky všechny údaje, pro urychlení přijímacího

          řízení

 •  v mateřské škole ve dnech:
  20.4.2017 od 10.00 – 12.00 hod.
  v mimořádném případě lze jiný termín dohodnout s ředitelkou školy na tel čísle:

          546 210 056

 •  na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3.,1.patro, Mgr.Hanáková, dveře č.104 nebo p.Hofbruckerová, dveře č.103

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce/dítěte/, které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Od 18.4.2017 budou mít rodiče možnost vstupovat do systému, vyplnit a vytisknout přihlášku. Formulář přihlášky rodiče vyplní buď přímo v počítači, před jeho vytisknutím, nebo po vytisknutí čitelně hůlkovým písmem. Přihlášku je nutno potvrdit dětským lékařem s potvrzením o očkování.


Sběr přihlášek:

 • pondělí 15.5.2017     8,00 - 12,00 hodin 13,00 - 16,00 hodin
 • úterý:   16.5.2017     8,00 - 12,00 hodin  13,00 - 15,00 hodin

V tomto termínu přinesou rodiče přihlášku do MŠ, kam chtějí své dítě přihlásit. Dítě mohou přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí osobně dostavit a odevzdat přihlášku potvrzenou dětským lékařem v papírové podobě. Rodiče současně předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např.nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonných zástupců.


Přijímací řízení:
Ihned po ukončení fáze sběru přihlášek budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií.
Od pondělí 22.5.2017 budou rodiče přijatých dětí vyzváni, aby se osobně do 5 dnů dostavili do MŠ pro převzetí rozhodnutí o přijetí.

Dny otevřených dveří

pro rodiče, kteří půjdou k zápisu na šk.rok 2017/2018
v mateřské škole Laštůvkova 57/59
se konají:

Pondělí- 10. dubna 2017
Úterý -    11. dubna 2017

v době od 8.30 do 10.00 hodin ve všech 7 třídách mateřské školy.

Můžete nahlédnout do všech tříd mateřské školy na výchovně – vzdělávací proces, režim dne. Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku