Vážení rodiče,

     vzhledem k tomu, že dne 20.10.2020 bylo potvrzeno infekční onemocnění COVID-19 u jednoho zaměstnance třídy C Krajská hygienická stanice JmK v Brně nařizuje karanténní opatření pro třídu C. Karanténa je nastavena zpětně na 14 dnů - do 28.10.2020/do odvolání. Otevření třídy C bude vyvěšeno na www.stránkách školy v odkazu "Aktuality". Všechny děti budou na den otevření třídy C nahlášeni na stravu. Pokud potřebujete, aby dítě bylo nadále doma, odhlásíte si již stravu sami. Pokud by se u dětí projevily nějaké příznaky (rýma, kašel, teplota, průjem, atd...) musí rodič ihned kontaktovat dětského lékaře. Doma musí dodržovat karanténní opatření.

Rouhodnutí KHS JmK ke stažení zde: 

Leták karanténa ke stažení zde: 

Vážení rodiče,

     pokud bude Vaše dítě nebo rodinný příslušník pozitivně testován na COVID-19, ihned kontaktujte mateřskou školu a nahlaste tuto informaci ředitelce školy nebo p.učitelce ve třídě, abychom mohli ihned učinit potřebné kroky k zabránění šíření viru. Tato povinnost vyplývá ze Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Děkujeme.

OČR

- Informace k nároku na ošetřovné pro rodiče v době uzavření školy - ke stažení zde: 

Karanténa třídy F, E, M

se prodlužuje na dobu neurčitou. Termín otevření třídy F, E, M bude vyvěšen na našich www.stránkách v sekci Aktuality.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že dne 11.10.2020 bylo potvrzeno infekční onemocnění COVID-19 u jednoho pedagoga třídy M, Krajská hygienická stanice JmK v Brně nařizuje karanténní opatření pro třídu M. Karanténa je nastavena zpětně na 14 dnů - do 16.10.2020/do odvolání. Nástup do mateřské školy bude v pondělí 19.10.2020. Pokud by došlo k jakékoliv změně, budou rodiče telefonicky kontaktováni. Pokud by se u dětí projevily nějaké příznaky (rýma, kašel, teplota, průjem, atd.), musí rodič ihned kontaktovat dětského lékaře. Doma musí dodržovat karanténní opatření.

Rozhodnutí KHS JmK ke stažení zde: 

Leták karanténa: ke stažení zde: 

Vážení rodiče,

     vzhledem k tomu, že dne 8.10.2020  bylo potvrzeno infekční onemocnění COVID-19 u jednoho pedagoga třídy F, Krajská hygienická stanice JmK v Brně nařizuje karanténní opatření pro třídu F. Děti budou v karanténě 14 dnů - do 14.10.2020. Nástup do mateřské školy bude ve čtvrtek 15.10.2020. Pokud by došlo k jakékoliv změně, budou rodiče telefonicky kontaktováni. Pokud by se u dětí projevily nějaké příunaky (kašel, rýma, teplota, průjem, atd.), musí rodič ihned kontaktovat dětského lékaře. Doma musí dodržovat karanténní opatření.

Rozhodnutí KHS JmK ke stažení zde: 

Leták karanténa ke stažení zde: 

Vážení rodiče,  

     vzhledem k tomu, že dne 6.10.2020 bylo potvrzeno infekční onemocnění COVID-19 u jednoho pedagoga třídy E, Krajská hygienická stanice JmK v Brně nařizuje karanténní opatření pro třídu E.

Děti budou v karanténě 14 dnů, tj. od 3.10.2020 - 16.10.2020. Nástup do mateřské školy bude v pondělí 19.102020. Pokud by došlo k jakékoliv změně, budou rodiče telefonicky kontaktováni.

Pokud by se u dětí projevily nějaké příznaky (rýma, kašel, teplota, průjem, atd.) musí rodič ihned kontaktovat dětského lékaře. Doma musí dodržovat karanténní opatření.

Rozhodnutí KHS JmK ke stažení zde: 

Leták karanténa ke stažení zde: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách uveřejnilo následující sdělení:

Informace ke koronaviru:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9

Rodiče nemusejí pro potvrzení do školy, škola jim může elektronicky poslat vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

ke stažení zde: 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

ke stažení zde: 

Distanční vzdělávání 

se poskytuje předškolním dětem z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí třídy.

Distanční vzdělávání je pro předškolní dítě povinné.

Bude-li dítě nemocné, rodič ho z distančního vzdělávání musí omluvit.

 

 

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku