Středa:12. - 14.10.2020

Téma: Já a moje zdraví

Pondělí:

- povídání o tom, co zdraví prospívá a co mu škodí (např. dostatek pohybu, mytí rukou, přiměřené oblékání, jíst zeleninu a ovoce, dbát na hygienu...)

Jak si správně umývat ruce - ke stažení zde: 

Pracovní list - Zdravé životní návyky (spoj čarou dvojice, které k sobě logicky patří) ke stažení zde: 

Úterý:

 - četba pohádky "O zlém bacilu a hodném vitamínu", povídání si s dětmi o důležitosti zdravého stravování - ovoce a zelenina

Pohádka "O zlém bacilu a hodném vitamínu" ke stažení zde: 

Pracovní list - Sestav správně ovoce (vystřihni a správně sestav) ke stažení zde: 

Středa:

- povídání si o důležitosti povolání : záchranář, lékař, zdravotní sestra

Pracovní listy (zakroužkuj, co patří do povolání záchranáře, lékaře, zdravotní sestry):

Pro ukrácení volné chvíle:

omalovánky "Jak zvítězit nad drakem Koronem" - ke stažení zde: 

Čtvrtek:

  • Hra s tělem, pojmenování částí těla na svém těle, kamarádově těle - na obrázku - ke stažení zde: 
  • Grafomotorika - Vaříme si šípkový čaj - zdroj vitamínu "C" - ke stažení zde: 

Pátek:

19.10. - 23.10.2020

Pondělí:

- grafomotorika - jednotahovky - uvolnění ruky a správné držení tužky ( nakresli/obtáhni jedním tahem - bez zvednutí tužky z papíru)

- pohybová hra Ježek - zaveďte s dětmi rozhovor na téma: proč je důležité cvičení, otužování, správné oblékání

Znáte ježky? (chůze)

Chodí pěšky (chůze)

na jablíčka, (vytleskávání)

na hrušky, (vytleskávání)

pak si lehnou (leh)

do vojtěšky, (stočení do klubíčka)

haju, haju, hajušky, (usínání)

Úterý:

- rozložíme si na zem oblečení na čtyři roční období, pojmenujeme jednotlivé části oděvů, na co se oblékají a pro které roční období je vhodné

  • Pracovní list - K čemu slouží toto oblečení - pojmenuj, vysvětli, vymaluj - pracovní list ke stažení zde: 

- učíme se zavazovat tkaničky - https://www.youtube.com/watch?v=qvuvzaZqF8A

- grafomotorický list Déšť - maluj šikmé čáry - pracovní list ke stažení zde: 

- omalovánka Oblečení - obleč si svoji panenku, panáčka - vymaluj a vystřihni z papíru - ke stažení zde: 

Středa:

- vyber správnou barvu a vybarvi ovoce v misce, pojmenuj ho, vytleskej jednotlivá slova - pracovní list ke stažení zde: 

- urči první písmeno u slova

  • "jablko" a vymysli další tři slova na stejné písmeno
  • "hruška"
  • "banán"

- vybarvi pracovní list Podzimní ovoce. Spočítej jednotlivé druhy ovoce - kolik druhů, tolik stromů - pracovní list ke stažení zde: 

- uvolňovací list - jablko jedním tahem - ke stažení zde: 

- pohybová hra "Na sadaře" - vyrob si papírová jablíčka, rozlož je po bytě a s rodiči sbírejte. Vyhraje ten, kdo najde nejvíce ovoce.

Čtvrtek:

- jak je pro nás důležité jíst vitamíny

- nakresli, jak si představuješ vitamíny a jak bacil

- nakresli tři jablka, tři hrušky, tři švestky - vybarvi, vystřihni a nalep do košíku - košík ke stažení zde:  

- vitamín D ve sluníčku - nakresli sluníčko

- nauč se báseň:

  • Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou,
  • na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou.
  • Jděte všichni honem spát,
  • musím podzim přivítat.

- zazpívej si "Prší, prší", "Holka modrooká" a vytleskej rytmus písně

Pátek:

- grafomotorika - dokresli kolečka, kolečko několikrát obtáhni, vyzkoušej oba směry. Dodržuj správné držení tužky a správný sklon - ke stažení zde: 

- podle pracovního listu vybarvi počet slabik, vytleskej - ke stažení zde: 

- procvičení jemné motoriky - vytrhávání kousků papíru a nalepování do tvaru ovoce "Podzimní mísa" - vzor ke stažení zde: 

- s pomocí rodičů vylušti křížovku

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku