Distanční vzdělávání pro třídu E:

5.10. - 9.10.2020

Tento týden jsme měli zaměřený na seznamování se s nově příchozím kamarádem, u předškolních dětí procvičování uvolňování zápěstí, správného držení tužky a grafomotoriky.

Cvičení k uvolňování zápěstí - ke stažení zde: 

Správné držení tužky - ke stažení zde: 

   

12.10. - 16.10.2020   

Téma: Už je tady podzim

Cíl: seznámit děti s charakteristikou ročního období, rozvoj myšlení, paměti, spolupráce, jemné a hrubé motoriky

Pondělí:

Povídání o tom, jaké je teď počasí za oknem, jaké bylo počasí o víkendu, jaké máme roční období, co je typické pro podzim

Podzimní povídání - ke stažení zde: 

Znaky podzimu (dítě si může obrázky vymalovat jako omalovánku) - ke stažení zde: 

Básnička: 

Jaro, léto, podzim, zima,

odjakživa se to střídá.

Kdo to pozná, kdo to ví?

Je to roční období.

Pohybová hra:

Brambora

Valila se ze dvora (motáme rukama)

velikánská brambora. (ukážeme, jak velká brambora) 

Neviděla, neslyšela, (zakryjeme dlaněmi oči, uši)

spadla na ni závora. (ruce spojíme, předpažíme a spustíme dolů)

Kam koukáš, ty závoro? (vztyčený prst - ty,ty,ty)

Na tebe, ty bramboro! (ukazujeme na sebe a ťukáme do hrudníčku)

Kdyby tudy projel vlak, (děláme rukama vláček)

byl by z tebe bramborák. (tleskáme, ruce při tleskání převracíme)

Úterý:

Povídání o tom, co dělají zvířátka na podzim.

Napodobování pohybu zvířátek:

Ježek - dítě leze po čtyřech (po kolenou), na zádech má něco drobného - třeba kuchyňskou houbičku, drátěnku - , dává pozor, aby mu drátěnka nespadla

Čáp - dítě chodí jako čáp- stoj na jedné noze

Žabka - poskoky

Pejsek, medvěd, had, kačenka - fantazii se meze nekladou

Po zklidnění dechové cvičení:

dítě drží v ruce podzimní list, nebo obyčejný rozdělaný papírový kapesník

Provedení cviku: hluboký nádech nosem - zadržení dechu:

a) dlouhý výdech sešpulenými rty - list vlaje ve větru

b) prudký výdech s fouknutím - list letí

Zopakování básničky: Jaro, léto, podzim, zima

Zopakování pohybové hry:  Brambora

Pracovní list - Zvířata na podzim - ke stažení zde: 

 

Středa:

výroba podzimního pexesa

(dítě si vymaluje podzimní pexeso pastelkami, musí dbát na to, aby vždy stejné obrázky byly vymalovány stejně.

Poté si je rozstříhá samo na čtverečky a zahraje si pexeso s rodičem či sourozencem (celou práci si může dítě rozložit během celého týdne, nemusí to udělat v jeden den)

Podzimní pexeso - ke stažení zde: 

Zopakování básničky: Jaro, léto, podzim, zima

Zopakování pohybové hry: Brambora

Čtvrtek:

povídání si o tom, jak si zvířátka dělají zásoby na zimu, jak přezimují, která zvířátka u nás zůstávají, která odlétají do teplých krajin

Co dělají zvířátka (obrázkové povídání) - ke stažení zde: 

Zvědavé vlaštovky (obrázkové povídání) - ke stažení zde: 

Pohádka o ježkovi a jablíčku - ke stažení zde: 

Zopakování básničky: Jaro, léto, podzim, zima

Zopakování pohybové hry: Brambora

Pátek:

povídání o tom, co jsme celý týden za práci pro školku dělali a co dítě nejvíce bavilo. Potom si může dítě cvičit zrakovou orientaci formou hledání ztracené cesty.

Zábavné bludiště - ke stažení zde: 

19.10. - 23.10.2020

Pondělí:

- přečteme dětem pohádku "O moudrých dubech a nafoukaném větru" - ke stažení zde: 

- klademe otázky typu : O čem byla pohádka? Jaký byl vítr? Jaký byl strom dub? Které stromy na podzim opadávají a které ne? ...

- pracovní list - "Znaky podzimu" - povídání a charakteristických znacích podzimu podle obrázků, které si vymaluj - ke stažení zde: 

- Jak vypadá podzim? - vymaluj obrázek, nauč se básničku - ke stažení zde: 

- dechové cvičení - foukáme jako vítr do ubrousku

Úterý: 

- máme listnaté a jehličnaté stromy

- listnaté stromy jsou ovocné - v sadu, v zahradě - názvy stromů (jabloň, hrušeň, švestka,...)

- listnaté stromy v parku, v lese - dub, buk, javor, bříza, náš národní strom lípa, kaštan, je dobré využít encyklopedii, pokud ji doma máte, nebo internetové obrázky

- píseň "Koulelo se, koulelo" - vytleskávání do rytmu - https://www.youtube.com/watch?v=7Z-Rx1UokEo

- pracovní list - prostorová orientace - vystřihni jablíčka pod čarou a nalep do misky dle diktátu rodiče - ke stažení zde: 

- pracovní list - grafomotorika - Listnatý strom - obtáhni vytečkované - ke stažení zde: 

Středa:

- máme i stromy jehličnaté - druhy lesa (jehličnatý, listnatý, smíšený), názvy stromů, který opadává? (modřín)

- pohádka "Proč se javor na podzim červená?" - Otázky typu: O čem byla pohádka" Proč se javor na podzim červená?,... ke stažení zde: 

- pracovní list - Červený podzim - červená je charakteristická barva podzimu. Jakých barev je na podzim nejvíce? Proč listí na podzim mění barvy? - ke stažení zde: 

- pracovní list - Vybarvi podle daných barev - ke stažení zde: 

- zopakování podzimní básničky

Čtvrtek:

- máme i keře - jaký je rozdíl mezi stromem a keřem?, nejznámější keře - šípek, trnka, líska, černý bez, šeřík,....

- pohybová hra :  "Na stromy" - rodič s dítětem utvoří dvojici, rodič stojí za zády dítěte a snaží se dítě pomalu rozhýbat (strom) a to tak, že ho rozhýbe opatrně pomocí rukou a zároveň mu dělá záchranu. Dítě - strom - má zavřené oči a nechá s sebou manipulovat, pro dokreslení atmosféry můžeme pustit relaxační hudbu. Poté se rodič s dítětem vystřídá (rodič si ale před dítě klekne, ať má k němu dítě snazší přístup). Na závěr si rodič s dítětem poví své pocity. Touto hrou rozvíjíme smyslové vnímání a kooperaci.

- pracovní list - piktogramy - nauč se básničku, potom rozstříhej pracovní list na čtverečky, zamíchej a nalep ve správném pořadí na čistý papír - řiď se obrázky - ke stažení zde: 

- pracovní list - Ježkův dům - prostorová orientace - sledování cesty z jednoho místa na druhé - ke stažení zde: 

- pracovní list - Divoké prasátko - cvičení orientace sledováním cesty. Procvičování pojmů: více-méně, mnoho-málo - ke stažení zde: 

Pátek:

- povídání si o tom, o čem jsme si celý týden povídali a co dítě nejvíce bavilo

- zopakování básniček a písniček týdne

- pracovní list - Slovní fotbal - vystříhej čtverečky s obrázky a nalep na papír ve správném pořadí - dle vzoru - ke stažení zde: 

- pracovní list - Rýmování - zakroužkuj slova, která se rýmují - ke stažení zde: 

- pracovní list - prostorová orientace - Zakroužkuj to správné - ke stažení zde: 

- pracovní list - Velký-malý - Co je velké?, Co je malé?, velké zakroužkuj červeně, malé zeleně - ke stažení zde: 

Pro zkrácení dlouhé chvíle podzimní omalovánky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku