Týden 6.4. - 9.4.2021

Téma: Máme rádi zvířata

 • úkolem tohoto tématu je získat poznatky o hospodářských zvířatech
 • děti by uměly pojmenovat tato zvířata a měly by znát i jejich mláďata, dále by měly pochopit, že zvířata mají pro lidi velký význam a podle toho se lidé i ke zvířatům chovají (neubližují jim a pečují o ně)

Náměty pro činnosti s dětmi:

 • pracovní list - Zvířata a mláďata: zvířata pojmenuj a potom přiřaď čarou mláďata ke správným rodičům 
 • pracovní list - Děkujeme, zvířátka: užitek krávy a slepice pro člověka
 • poslechněte si písničku J. Uhlíře a Z. Svěráka - Krávy, krávy: https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU
 • doporučuji procházku do Minizoo - Jižanský dvorek, Dufkovo nábřeží 171/2, Brno-Heršpice

Přejeme Vám krásné Velikonoce a budeme se těšit, že se brzy potkáme v MŠ.

Pracovní listy na Velikonoční svátky:

Týdny 22.3. - 1.4.2021

Téma: Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný ...

 • Velikonoční svátky jsou tématem těchto dní, pro děti jsou důležité různorodé činnosti, které jsou motivované obdobím Velikonoc.
 • Děti vnímají probouzející se přírodu, známky jara, zvyky a obyčeje velikonočních svátků.

Návrhy na činnosti s dětmi:

Pracovní listy:

Týden 15.3. - 19.3.2021

Téma: Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy

     Jaro je roční období, které po dlouhé zimě láká k procházkám a pozorování přírody. Prostřednictvím činností v jarním období děti získávají poznatky o přeměnách v jarní přírodě. Naučí se vyhledávat souvislosti, logicky přemýšlet a pozorně sledovat okolní dění.

Návrhy na činnosti s dětmi:

Pracovní listy:

 • Děti vybarvují podle pokynů, zároveň rodiče sledují, zda děti chápou pojmy: "hned, před, za," ...apod. 
 • Najdi všechny dvojice, které k sobě patří, spoj je čarou a řekni, co bylo dříve, co později. Obrázky vybarvi a s rodiči si o nich povídej 
 • Nácvik dolního oblouku 
 • Najdi cestičku ptáčka ke hnízdu 
 • Počet jetele označ tečkami a dej do ohrádky. Šipkou označ číselnou řadu 1 - 6 

Týden 8.3. - 12.3.2021

Téma: "Na silnici pozor dáme, pravidla už dobře známe"

     Seznámit děti s dopravními prostředky a se základními pravidly na silnicích. Děti by měly mít přehled o značkách, které platí i pro chodce, měly by si dokázat poradit v jednoduchých situacích v dopravním provozu (přecházení přes cestu, chůze po chodníku, ...)

Náměty pro činnosti s dětmi:

 • při vycházkách s dětmi zkuste počítat auta po určitou dobu, rozdělit auta na osobní, nákladní (diskutovat s dětmi o využití těchto aut)
 • pokud to je možné, využijte koloběžky, kola. Všímejte si jednotlivých značek a vysvětlujte dětem význam značek
 • zkuste si s dětmi správné přecházení přes cestu
 • pokud cestujete MHD, dejte dětem za úkol spočítat zastávky, zapamatovat si název první a poslední zastávky

Hádanky a básničky:

Pracovní listy:

 • Třídění dopravních prostředků podle toho, kde se pohybují (země, voda, vzduch) - děti obrázky dopravních prostředků rozstříhají a nalepí tam, kam patří 
 • Písmeno "L" - děti pojmenují dopravní prostředky a vybarví jen ty, které začínají na "L" 
 • V každé řadě je vždy jiný dopravní prostředek. Najděte ho a vymalujte ho. 
 • Červenou pastelkou obtáhněte cestu pro auto, které jede vpravo, zelenou, které jede vlevo. 
 • Vytiskněte si pracovní list 2x,značky si pojmenujte, vymalujte, vystřihněte a můžete si zahrát pexeso.  

Týden 1.3. - 5.3.2021

Téma: "Ten dělá to a ten zas tohle..."

(povolání a profese)

     Povídáme si o povolání rodičů a o významu práce pro lidi, také o tom, čím by chtěly děti být, až budou dospělé. Pojmenujeme si některé profese a řekneme si, co skutečně dělají.

Náměty pro děti:

 • "na obchod" - děti mohou prodávat, ale i nakupovat. Zajímavé bude, pokud rodiče vyrobí s dětmi papírové peníze.
 • "na kuchaře" ("na pekaře") - děti mohou pomáhat při vaření pečení, apod.
 • "co dělám?" - pantomima - rodiče předvádí určité povolání a děti hádají povolání, činnost. Je důležité, aby děti činnost popsaly, ale i pojmenovaly povolání.
 • "švadlenka" - pro tuto hru budeme potřebovat knoflíky a děti necháme třídit knoflíky, vyhledávat dva stejné (knoflíkové pexeso), případně necháme děti přišít knoflík
 • hry je možné obměňovat dle vašich možností (na zahradníka, na uklízečku, atd.)

Výtvarné činnosti:

 • děti si mohou z plastelíny vytvářet rohlíky, koláče, dorty apod. Pokud máte možnosti, můžete vytvořit dětem domácí hmotu na tvoření.
 • na tvrdý papír A4 namalujeme obličej a nahoře na hlavě uděláme děrovačkou dírky. Děti si obličej domalují podle vlastní fantazie a z vlny vytvoří vlasy. Kousky vlny uzlíkem přivážou k papíru a pak je mohou upravovat jako kadeřnice (culíky, zastřihnout vlasy apod.)

Pracovní listy:

Omalovánky:

 

 

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku