na školní rok 2017/2018


Vydávání přihlášek:

Přihlášku ve formátu pdf mohou rodiče získat

          Žádáme rodiče, aby vyplnili na přihlášce elektronicky všechny údaje, pro urychlení přijímacího

          řízení

  •  v mateřské škole ve dnech:
    20.4.2017 od 10.00 – 12.00 hod.
    v mimořádném případě lze jiný termín dohodnout s ředitelkou školy na tel čísle:

          546 210 056

  •  na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3.,1.patro, Mgr.Hanáková, dveře č.104 nebo p.Hofbruckerová, dveře č.103

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce/dítěte/, které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Od 18.4.2017 budou mít rodiče možnost vstupovat do systému, vyplnit a vytisknout přihlášku. Formulář přihlášky rodiče vyplní buď přímo v počítači, před jeho vytisknutím, nebo po vytisknutí čitelně hůlkovým písmem. Přihlášku je nutno potvrdit dětským lékařem s potvrzením o očkování.


Sběr přihlášek:

  • pondělí 15.5.2017     8,00 - 12,00 hodin 13,00 - 16,00 hodin
  • úterý:   16.5.2017     8,00 - 12,00 hodin  13,00 - 15,00 hodin

V tomto termínu přinesou rodiče přihlášku do MŠ, kam chtějí své dítě přihlásit. Dítě mohou přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musí osobně dostavit a odevzdat přihlášku potvrzenou dětským lékařem v papírové podobě. Rodiče současně předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v OP (např.nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonných zástupců.


Přijímací řízení:
Ihned po ukončení fáze sběru přihlášek budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií.
Od pondělí 22.5.2017 budou rodiče přijatých dětí vyzváni, aby se osobně do 5 dnů dostavili do MŠ pro převzetí rozhodnutí o přijetí.

Dny otevřených dveří

pro rodiče, kteří půjdou k zápisu na šk.rok 2017/2018
v mateřské škole Laštůvkova 57/59
se konají:

Pondělí- 10. dubna 2017
Úterý -    11. dubna 2017

v době od 8.30 do 10.00 hodin ve všech 7 třídách mateřské školy.

Můžete nahlédnout do všech tříd mateřské školy na výchovně – vzdělávací proces, režim dne. Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Zřizovatel: Statutární město Brno
O násKontakt na školku